!!> PDF / Epub ☁ Yaşar Kemal Kendini Anlatıyor ✍ Author Yaşar Kemal – Sigilo.us

!!> PDF / Epub ☁ Yaşar Kemal Kendini Anlatıyor ✍ Author Yaşar Kemal – Sigilo.us
 • Paperback
 • 191 pages
 • Yaşar Kemal Kendini Anlatıyor
 • Yaşar Kemal
 • Turkish
 • 13 August 2019

Yaşar Kemal Kendini Anlatıyor Alain Bosquet, Ya Ar Kemal Ile 1957 De Bir Amerikan Dergisi I In S Yle I Yapmak Amac Yla Tan M T Tan Makla Yetinmedi, Ya Ar Kemal I Yak Ndan Tan D 1984 E Gelindi Inde, Art K Yak N Dost Oldu U Ya Ar Kemal In Kendini Anlatmas Fikri Geli Ti Aralar Nda Yaz Malarla Y R Yen Bu B Y K S Yle I 1989 Da Tamamland.Ya Ar Kemal Kendini Anlat Yor Da Ya Ar Kemal Masals Elerle Bezenmi Ocuklu Undan Anadolu Topraklar N N Tarihine, Demokrasisi Kesintiye U Rayan Bir Lkede Yazar, Birey, Insan Olmaktan Kendi Ac Lar Na Dek, Kendini Lkesiyle, Insanlar Yla, Beslendi I Kaynaklarla Birlikte Anlat Yor T Rkiye Nin, Insanlar N N Sesini Dillendiren Evrensel Yazar D Nya Yazarlar Ve Edebiyat Hakk Ndaki G R Lerini De Ekinmeden, A K Se Ik Dile Getiriyor Nobel J Risi Ne A K Mektup Oyunuzu Ya Ar Kemal E Verin Bug N Size, Neslinin Ve A N N En B Y K Yazarlar N Dan Sayd M Bir Romanc Dan S Z Edece Im Ku Kum Yok Ki Ileride Bir Thomas Mann, Bir Nikos Kazancakis Ya Da Bir Sinclair Lewis Le Birlikte An Lacakt R Ylesine G L , Ylesine Inand R C Alain Bosquet, Le Quotidien De Paris

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Yaşar Kemal Kendini Anlatıyor book, this is one of the most wanted Yaşar Kemal author readers around the world.

10 thoughts on “Yaşar Kemal Kendini Anlatıyor

 1. says:

  her ne kadar Ya ar Kemal kendisine y neltilen sorulara do rudan cevap vermemi olsa da kendisini, fikirlerini dinlemek a s ndan ok verimli bir kitap olmu Ya ar Kemal in ilk soruya 65 sayfa uzunlu unda cevap vermi olmas n buraya bi not edelim.Binbo alar Efsanesi ni okumay planlayan varsa bu kitab okumas n dev bir spoiler var, daha do rusu Binbo alar Ef...

 2. says:

  Ya ar Kemal in hayat n anlatt ba lang k sm bir destan okumak gibi Ya ar Kemal in dile olan sevgisini, insana olan bitmeyen inanc n okuduk a kendi inanc m n da tazelendi ini hissettim Belki benim daha ok r portaja dayal bir kitap beklememden kaynaklan y0rdur ama Alain Bosquet in soru mu tespit mi oldu u belli olmayan sorular , yazar y nlendirmemesi, a k u lu sorulara Ya ar Kemal in ok geni bir perspektiften cevap vermesi sonlara do ru biraz kopmama neden oldu Ya ar Kemal in yazm Ya ar Kemal in hayat n anlatt ba lang k sm bir destan okumak gibi Ya ar Kemal in dile olan sevgisini, insana olan bitmeyen inanc n okuduk a kendi inanc m n da tazelendi ini hissettim Belki benim daha ok r portaja dayal bir kitap beklememden kaynaklan y0rdur ama Alain Bosquet in soru mu tespit mi oldu u belli olmayan sorular , yazar y nlendirmemesi, a k u lu sorulara Ya ar Kemal in ok geni bir p...

 3. says:

  Ger ekten bu kitap Ya ar Kemal in Tan tma El kitab gibidir.Bu yazar n Tarihsel s re te kazand perspektifini ortaya koyuyor.Yazma sorunu zerine, yazma i inin nas l olmas gerekti i veya nas l olu tu unu derinlemesine bize sunuyor Ya ar Kemal.Alain Bosquet in ok nemli ve s radan olmayan sorular na Ya ar Kemal ise ok de erli cevaplar ile kar l k vermektedir.Kesinlikle Ya ar Kemal e ba lanmadan nce bu kitap iyi bir ekilde hazmedildikten sonra yazar n eserlerinine ba lamas gerekti i inanc Ger ekten bu kitap Ya ar Kemal in Tan tma El kitab gibidir.Bu yazar n Tarihsel s re te kazand perspektifini ortaya koyuyor.Yazma sorunu zerine, yazma i inin nas l olmas gerekti i veya nas l olu tu unu derinlemesine bize sunuyor Ya ar Kemal.Alain Bosquet in ok nemli ve s radan olmayan soru...

 4. says:

  Muhte em bir kitap daha Ya ar Kemal i i yle bir hale getirmi ki, sorsan naber nas ls n ona bile destans bir ekilde cevap verecek herhalde Ne deyim marketten alacaklar listesi yazsa onu bile okurum slubuna kesinlikle s z yok Destans bir ey eserlerini t rk e okumayan Allah n frans z yazar bile epik epik diye say kl yor Ama Ya ar Kemal in bir taraf var ki neredeyse uana kadar okudu um eserlerde hissedilmiyor ve zellikle kendini anlatt kitapta O da genelinde din zelinde ise isla Muhte em b...

 5. says:

  Biyografi ve otobiyografileri okumay ok severim Bir Ya ar Kemal hayran olarak, biyografi nitali indeki bu kitap da ok g zel, s km yor insan , hem sonra Ya ar kendini anlatm hi s k labilir miyiM.

 6. says:

  Bu bir ya am de il, bir destan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *